Με απαγόρευση κυκλοφορίας των προϊόντων της απειλείται η Apple, αν κριθεί ένοχη για παραβίαση ευρεσιτεχνιών της Samsung

0

Η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίου (U.S. International Trade Commission – ITC) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης για την υπόθεση που αφορά τις κατηγορίες της Samsung έναντι της Apple για παραβίαση κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών στην κατασκευή των iPhone, iPad και iPod Touch.

Το Σεπτέμβριο του 2012, στο πλαίσιο έκδοσης προδικαστικής απόφασης, μέλος της ITC είχε διαπιστώσει ότι η αμερικανική εταιρεία δεν έχει χρησιμοποιήσει κατοχυρωμένες εκ μέρους της Samsung ευρεσιτεχνίες. Όμως, στη συνέχεια, η Ολομέλεια δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα. Σε περίπτωση που τελικά ο τεχνολογικός κολοσσός κριθεί ένοχος, μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση πώλησης των επίμαχων προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ετυμηγορία της ITC θα ανακοινωθεί την 31η Μαΐου 2013. Να σημειωθεί ότι τα μέλη της ITC ζήτησαν την προσκόμιση εγγράφων, από τα οποία να προκύπτουν οι συνέπειες της απαγόρευσης κυκλοφορίας των προϊόντων της Apple στην αμερικανική αγορά καθώς και η ύπαρξη ή μη διαθέσιμων τεχνολογικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν.

Σχόλια