Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο “Open Public Data Hackathon”

0

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο “Open Public Data Hackathon” που διοργάνωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλώντας επιστήμονες, ερευνητές, επιχειρηματίες, δημοσίους υπαλλήλους, φοιτητές, μαθητές, να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων.

Η παρουσίαση των προτάσεων των συμμετεχόντων και η ανάδειξη των νικητών με τις καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές, πραγματοποιήθηκε σε ειδική Τελετή Βράβευσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο Εκδήλωσης για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης.
Τις καινοτόμες και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις τους παρουσίασαν οι νικητές του διαγωνισμού:

1ο Βραβείο:
Γεώργιος Παναγόπουλος, Ιωάννης Κατάκης, Ανδρέας Γρίβας και Νεκταρία Ρέκκα με την εφαρμογή: “A.G.IN.A.R.A.” – Σύμβουλος καταναλωτή για εξυπνότερες αγορές και την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.
2ο Βραβείο: Σαΐδης Κώστας, Αγάπιος Αβραμίδης και Σταυρούλα Χαριλόγη με την εφαρμογή “Public Open Data Cloud” – Cloud υπηρεσία / prototype που επιτρέπει την προγραμματιστική πρόσβαση στα ανοικτά δημόσια δεδομένα.
3ο Βραβείο: Ευάγγελος Μπάνος με την εφαρμογή “GR Gov Mobile Search” – Mobile web εφαρμογή για Android και iOS που επιτρέπει την αναζήτηση πλήρους κειμένου στο περιεχόμενο συγκεκριμένων συνόλων/συλλογών δημόσιων (Πρόγραμμα Διαύγεια, όλες οι προκηρύξεις και οι προμήθειες που δημοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, ΦΕΚ που αναρτώνται από το Εθνικό Τυπογραφείο).

Οι εφαρμογές που βραβεύτηκαν ικανοποίησαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού και διακρίθηκαν για την επεκτασιμότητα τους, το βαθμό αξιοποίησης των συνόλων δεδομένων που χρησιμοποίησαν και την ωριμότητα της τεχνολογικής λύσης. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επαινέθηκαν για την αξιοσημείωτη προσπάθειά τους να επαναχρησιμοποιήσουν με τον πλέον πρωτότυπο τρόπο, τα ανοικτά δημόσια δεδομένα που είναι συγκεντρωμένα και διατίθενται διαδικτυακά στο data.gov.gr, και να αναπτύξουν εφαρμογές και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στην παραγωγή και τη μεταφορά νέας γνώσης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή των βραβείων και των επαίνων, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή όλων όσων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου.