Μέτρα κατά του spamming ετοιμάζει η ΑΠΔΠΧ

0

Συνεργασία με άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), και ευρωπαϊκές «ομολόγους» της θα αναπτύξει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της ανεπιθύμητης ψηφιακής αλληλογραφίας (spam). Όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ, Χρήστος Γεραρής, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή ετοιμάζεται να αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες ενίσχυσης του νομοθετικού και τεχνικού πλαισίου για το θέμα αυτό.
Παράλληλα, ο κ. Γεραρής επισήμανε ότι τέσσερα σχέδια οδηγιών βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης ή της επεξεργασίας. Πρόκειται για σχέδια που αφορούν: (α) στην πολιτική επικοινωνία, κυρίως με το εκλογικό σώμα, (β) στην παροχή συγκατάθεσης με ηλεκτρονικά μέσα, (γ) στην πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για χρήση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών, και (δ) στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε κτήρια και στεγασμένους χώρους.
Η ανεξάρτητη Αρχή εξετάζει επίσης την κατάρτιση οδηγιών ή συστάσεων σε τομείς όπως η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, οι εργασιακές σχέσεις, η υγεία, τα μέτρα ασφαλείας, η χρήση του Διαδικτύου από ανηλίκους, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και η εμπορία προσωπικών δεδομένων. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Γεραρή, δρομολογείται διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναφορικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια τραπεζικών εργασιών.

Σχόλια