Μέτρα καταπολέμησης του διαδικτυακού εγκλήματος στην Ιαπωνία

0

Η αστυνομία της Ιαπωνίας εξήγγειλε μέτρα καταπολέμησης των διαδικτυακών εγκλημάτων. Η κεντρική αστυνομική υπηρεσία σκοπεύει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κατά τόπων αστυνομικών τμημάτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών κατά της διαδικτυακής εγκληματικότητας.

Σχεδιάζεται, επίσης, η σύσταση ειδικής ομάδας συναποτελούμενης από αστυνομικούς και πολίτες ειδικευμένους σε τεχνολογικά ζητήματα, ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας ο αριθμός των σχετιζόμενων με διαδικτυακά εγκλήματα συλλήψεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει διπλασιαστεί.

Σχόλια