Μέχρι 3/5 δημόσια διαβούλευση για ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διεξάγει μέχρι τις 3 Μαΐου 2006 δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προσαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στις διατάξεις του νέου Νόμου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα σχέδια Κανονισμών:

1. Γενικών Αδειών

2. Διαχείρισης και εκχώρησης αριθμών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης

3. Χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων

Η ΕΕΤΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δημοσιεύει τα προτεινόμενα σχέδια για τους παραπάνω νέους Κανονισμούς, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις και τα σχόλια όλων των ενδιαφερομένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr ).

Σχόλια