Μέχρι το τέλος του έτους η λειτουργία των καταλήξεων .jobs και .travel

0

Η Διαδικτυακή Επιτροπή Απόδοσης Ονομάτων και Αριθμών (ICANN) ενέκρινε τελικά την περασμένη εβδομάδα τη λειτουργία δύο νέων καταλήξεων στο διαδίκτυο , των .travel και .jobs. Η διαχείρισή τους ανατέθηκε στις εταιρίες Tralliance και Employ Media αντίστοιχα, όπως αποφασίστηκε στο 22ο διεθνές συνέδριο της ICANN, που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή.

Οι εγγραφές και για τις δύο καταλήξεις θα ξεκινήσουν σε λίγους μήνες, ώστε οι σχετικές ιστοσελίδες να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αίτηση της Employ Media προς την ICANN, η κατάληξη .jobs θα διατεθεί σε επιχειρήσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αντίστοιχα, το .travel θα επικεντρωθεί σε ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταξίδια.

Σχόλια