Μικρή μείωση της πειρατείας λογισμικού στην Ελλάδα

0

Μειώθηκε κατά 1% η Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ, στην Ελλάδα το 2008, φθάνοντας στο 57%, και σημειώνοντας συνολική πτώση επτά ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2005-2008.
Ωστόσο, οι οικονομικές απώλειες του κλάδου από την Πειρατεία Λογισμικού ανέρχονται σε 171 εκατομμύρια ευρώ.
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την 6η Ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ που δημοσίευσε την Τρίτη, η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού.
Η μελέτη καλύπτει 110 χώρες και πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από την IDC, την μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο της παγκόσμιας έρευνας αγορών και προβλέψεων στον τομέα της πληροφορικής.
«Η έκθεση πιστοποιεί πως οι προσπάθειες που καταβάλλει το ελληνικό κράτος για τη μείωση της Πειρατείας Λογισμικού και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν φέρει αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και μείωση του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού» δήλωσε η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, νομικός σύμβουλος για την BSA στην Ελλάδα.