Ν. Ζηλανδία: Εκτός προστασίας οι ευρεσιτεχνίες λογισμικού Η/Υ

0

Εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Νέας Ζηλανδίας το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Patent Bill), βάσει του οποίου θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των σχετικών προστατευτικών ρυθμίσεων οι ευρεσιτεχνίες που αφορούν λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου βρίσκεται υπό συζήτηση από το 2008, ενώ η εξαίρεση των προγραμμάτων λογισμικού από την προστασία των ευρεσιτεχνιών αποτελούσε πάγιο αίτημα της τεχνολογικής και επιχειρηματικής κοινότητας, για λόγους προώθησης και ανάπτυξης της καινοτομίας.

Σύμφωνα με το διευθυντή του νεοζηλανδικού Ινστιτούτου Πληροφορικής, Paul Matthews, η παραδοσιακή νομική προστασία των ευρεσιτεχνιών δεν μπορεί να εφαρμόζεται για προγράμματα λογισμικού, καθώς είναι αδύνατον να αναπτυχθούν καινοτόμες ιδέες, χωρίς χρήση των ήδη υπαρχόντων εκατοντάδων χιλιάδων ευρεσιτεχνιών.

Τόσο πολιτικά όσο και επιχειρηματικά στελέχη της χώρας, κάνουν λόγο για μια ιστορική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας και θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο εναντίον της πρακτικής της κατάχρησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ευρεσιτεχνίες (“patent trolls”).
 

Σχόλια