Νέα αντιτρομοκρατικά μέτρα στα Internet καφέ της Ιταλίας.

0

Νέος νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή στην Ιταλία επιβάλλει στις επιχειρήσεις τύπου Internet καφέ να καταχωρούν σε αρχεία τα στοιχεία ταυτότητας των πελατών τους, προκειμένου να τους επιτρέψουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ο νόμος επίσης προβλέπει ότι το κάθε Internet καφέ θα πρέπει να είναι καταχωρημένο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, στο οποίο θα πρέπει να παραδίδει τα φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου των πελατών τους.

Ο νόμος αυτός αποτελεί μέρος ενός πακέτου αντιτρομοκρατικών μέτρων που ενέκρινε η χώρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με στοιχεία του EuroISPA, φορέα που εκπροσωπεί τους προμηθευτές Internet στην Ευρώπη, η Ιταλία είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις Internet καφέ να διατηρούν αρχεία των προσωπικών στοιχειών καθώς και τα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των πελατών τους.

Σχόλια