Νέα ιστοσελίδα εγκαινίασε το ΕΔΔΑ

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εγκαινίασε σήμερα τη νέα ιστοσελίδα του (www.echr.coe.int). Ο δικτυακός τόπος του Δικαστηρίου ανανεώθηκε, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες καλύτερη πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριών σχετικά με την οργάνωση, τις δραστηριότητές και φυσικά τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Στα νέα αχαρακτηριστικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βελτιωμένη επιλογή αναζήτησης, τα δυναμικά feeds ειδήσεων και οι πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΔΔΑ. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται συστηματικά, ενώ η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα θα συνεχίσει και τους προσεχείς μήνες.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Dean Spielmann δήλωσε: «Το Διαδίκτυο είναι κομβικό σημείο των δραστηριοτήτων πληροφόρησης του ΕΔΔΑ και παρέχει ένα όχημα για τη διάδοση των πληροφοριών στο ευρύτερο δυνατό κοινό». Το Δικαστήριο δέχθηκε περισσότερους από 5 εκατομμύρια επισκέπτες στην ιστοσελίδα του, κατά τη διάρκεια του 2012.

Σχόλια