Νέα κοινοτική οδηγία για την προστασία των λογισμικών προγραμμάτων

0

Ενσωματώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο η νέα εκδοχή οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των λογισμικών προγραμμάτων.

Η νέα εκδοχή είναι μια ρύθμιση διοικητικής φύσης χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο νόμο.

Η οδηγία για τη Νομική Προστασία των Λογισμικών Προγραμμάτων ενεκρίθη το 1991 και προβλέπει τη λήψη μέτρων από όλα τα κράτη μέλη για την προστασία των προγραμμάτων για υπολογιστές ως έργα λογοτεχνίας.

Η εν λόγω οδηγία υπέστη πολλές τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μιας νέας οδηγίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις χωρίς να επηρεάζεται η ουσία του νόμου.

Η νέα οδηγία είναι η υπ αριθμόν 2009/24/EC και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 23 Απριλίου. Τέθηκε σε εφαρμογή πριν από τρεις ημέρες.