Νέα οδηγία οριοθετεί τη χρήση «κοινωνικών δικτύων» από ενόρκους στις ΗΠΑ

0

Η Επιτροπή Δικαστικών Συμβουλίων των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την αναθεώρηση του κανονισμού στον οποίο περιέχονται οι βασικές οδηγίες για τη συμπεριφορά των ενόρκων πριν και κατά τη διάρκεια μιας δίκης.

Σκοπός είναι να τους αποθαρρύνει από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε για την αναζήτηση στοιχείων για τις υπό κρίση υποθέσεις είτε για την δημόσια συζήτηση αυτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών έχει ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αλλά υποστηρίζει ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα ώστε οι ένορκοι να αντιληφθούν ουσιαστικά ότι η αποχή από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλει στη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

Είναι ουσιώδες για την ορθή έκβαση της δίκης η γνώμη των ενόρκων να στηρίζεται σε στοιχεία που ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων και όχι σε πληροφορίες που αυτοί απέκτησαν μέσω Facebook ή Twitter. Προκειμένου μάλιστα να αντιληφθούν οι ένορκοι την ξεχωριστή σημασία του έργου τους, συζητείται η ανάρτηση σε ενημερωτικό κείμενο της σχετικής προειδοποίησης στους χώρους των συνεδριάσεων, των διασκέψεων καθώς και όπου άλλου αυτοί κινούνται.

Σχόλια