Νέα πρόταση της Κομισιόν για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης

0

Από τον Δεκέμβριο του 2008, οι Ευρωπαίοι μπορούν να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, με δωρεάν κλήση από σταθερή ή κινητή συσκευή, στον αριθμό 112, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, ένας μόνο στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει ότι ο σωτήριος αυτός αριθμός υπάρχει και σε άλλα κράτη μέλη, ενώ τρεις στους δέκα που έκαναν χρήση του αριθμού αυτού σε άλλη χώρα αντιμετώπισαν προβλήματα γλώσσας.
Η Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ανακήρυξαν την 11η Φεβρουαρίου «Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112» ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το 112 και να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να καταστήσουν περισσότερο πολύγλωσσες τις υπηρεσίες του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.
«Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης πρέπει να παύσει πλέον να αποτελεί το μεγάλο μυστικό της Ευρώπης. Έχουμε στη διάθεσή μας έναν ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλα τα κράτη μέλη και από κάθε πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζει την ύπαρξή του ή ότι οι ταξιδιώτες που καλούν το 112 αδυνατούν να συνεννοηθούν λόγω γλώσσας», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες.
«Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να εγγυηθεί την ασφάλεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών της, ανάλογες με τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός των 27 χωρών. Ο εορτασμός της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας του 112 πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα προσκλητήριο προς τις εθνικές αρχές, οι οποίες πρέπει να φροντίσουν να αυξηθεί ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες λειτουργούν τα κέντρα κλήσης του 112 και να καταστήσουν ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη αυτού του αριθμού που σώζει ζωές», συμπλήρωσε η Ρέντινγκ.
Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπογραμμίζονται τα σημεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση:
Προβλήματα γλώσσας: το 28% των καλούντων αντιμετωπίζουν πρόβλημα γλώσσας όταν καλούν το 112 ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, παρόλο που σύμφωνα με την πληροφορία την οποία παρέχουν 21 κράτη μέλη, τα κέντρα που διαχειρίζονται τις κλήσεις 112 προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τις κλήσεις αυτές στα αγγλικά (12 κράτη μέλη στα γερμανικά και 11 κράτη μέλη στα γαλλικά).
Διάδοση του 112: Γενικά, μόνο το 24% των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ απάντησε άμεσα ότι γνωρίζει πως μπορεί να καλέσει το 112 για να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλη την ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το Φεβρουάριο 2008, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών σε ό, τι αφορά την γνώση για την ύπαρξη του αριθμού αυτού: από 3% στην Ιταλία σε 58% στη Τσεχική Δημοκρατία.
Πολλά κράτη μέλη ενημερώνουν τους πολίτες τους και τους επισκέπτες για την ύπαρξη του 112, για παράδειγμα:
Στη Φιλανδία, η ημέρα του112 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου.
Σε όσους επισκέπτονται τη Βουλγαρία μοιράζεται ένα κείμενο καλωσορίσματος το οποίο τους ενημερώνει για την ύπαρξη του 112.
Το 112 διαφημίζεται στους κύριους οδικούς άξονες και στα διόδια στην Αυστρία, την Ελλάδα και την Ισπανία και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων, του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας και των Κάτω Χωρών.
Ενημερωτικές εκστρατείες των μέσων ενημέρωσης για την ύπαρξη του 112 οργανώνονται στη Σουηδία, πριν από την περίοδο διακοπών.
Πέρυσι, το ποσοστό αυτών που γνωρίζουν την ύπαρξη του 112 αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 10% στη Βουλγαρία, τη Σουηδία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Πορτογαλία.
Από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτουν επίσης τα εξής:
Το ένα τέταρτο των πολιτών της ΕΕ έκαναν χρήση του αριθμού αυτού την τελευταία πενταετία.
Οι περισσότερες κλήσεις εξακολουθούν να γίνονται από σταθερά τηλέφωνα: το 53% των κλήσεων έγιναν από σταθερά τηλέφωνα, ωστόσο παρατηρείται αύξηση των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα (45% έναντι 42% το 2008).

Σχόλια