Νέες αγωγές της RIAA για διακίνηση πειρατικής μουσικής μέσω του διαδικτύου

0

Νέες αγωγές σε βάρος χρηστών του διαδικτύου για διανομή πειρατικών αρχείων μουυσικής κατέθεσε η αμερικανική ένωση δισκογραφικών εταιριών (RIAA). Οι αγωγές, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, στρέφονται κατά κύριο λόγο κατά φοιτητών σε 33 πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οι οποίοι ανταλλάσσουν τα πειρατικά τραγούδια μέσω του Internet2. Πρόκειται για το διαδίκτυο της επόμενης γενιάς, το οποίο προς το παρόν συνδέει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής μεταξύ τους για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς, ενώ η ταχύτητά του είναι πολλαπλάσια από εκείνη του παραδοσιακού Internet. Ήδη, η RIAA έχει καταθέσει αγωγές πριν από μερικές εβδομάδες οι οποίες αφορούν και πάλι φοιτητές που διανέμουν πειρατική μουσική μέσα από το Internet2.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της RIAA, άλλες 649 αγωγές ασκήθηκαν κατά χρηστών του διαδικτύου επειδή διένειμαν παράνομα μουσικά έργα μέσω των δικτύων ανταλλαγής αρχείων του παραδοσιακού Internet.