Νέες οδηγίες για να φτάσει η κινητή τηλεόραση στα κινητά των Ευρωπαίων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση ανταγωνιστικών υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημοσίευσε δέσμη οδηγιών για να δοθούν άδειες στην κινητή τηλεόραση (Mobile TV) ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της υπηρεσίας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Τα έσοδα, παγκοσμίως, από υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο των 7,8 και πλέον δις ευρώ το 2013.

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που άρχισαν να παρέχονται σε εμπορική βάση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πριν από το καλοκαίρι του 2008 δείχνουν ότι εκδηλώνεται αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές.

Στην Ολλανδία και μόνο, 10.000 χρήστες γράφτηκαν ήδη συνδρομητές στις αρχές του φθινοπώρου.

Πριν όμως οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξεκινήσουν την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος χρειάζεται να δοθούν από τα κράτη μέλη άδειες για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Παράλληλα με την προσθήκη του προτύπου DVB-H στον πίνακα των επίσημων προτύπων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2008, οι οδηγίες υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής για ταχεία προώθηση νέων υπηρεσιών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

«Οι επιτυχίες στην έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες απέδειξαν ότι οι αποδοτικές διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντα στην ταχεία αφομοίωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Στην Αυστρία, τις πρώτες εβδομάδες που εγκαινιάστηκε το σύστημα, 5.000 πολίτες άρχισαν ήδη να χρησιμοποιούν κινητή τηλεόραση. Με τα προγνωστικά αύξησης της ζήτησης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλοί περισσότεροι ευρωπαίοι αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τηλεόραση ενώ κυκλοφορούν στο δρόμο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ.

«Για αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να δώσουμε οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο που θα επιτρέψουν στον κλάδο να δρομολογήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα και ομαλότερα τις καινοτόμες αυτές υπηρεσίες. Συνιστούμε συλλογική προσέγγιση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών καναλιών, των εταιριών εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και τεχνολογικών βάθρων, ενώ εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις βαριές κανονιστικές ρυθμίσεις ή τις επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης για την καθιέρωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη», συμπλήρωσε η επίτροπος.

Ελάχιστα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει νομοθεσία για τις νέες υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης.

Μεταξύ των όρων παραχώρησης άδειας πρέπει να συγκαταλέγεται η ποιότητα της παρεχόμενης στους πελάτες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης μετάδοσης στους εσωτερικούς χώρους και της ποιότητας εκπομπής.

Οι οδηγίες συνιστούν περαιτέρω να αποσύρεται η παραχώρηση συχνοτήτων που έχουν διατεθεί για την κινητή τηλεόραση σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Σχόλια