Νέο Δίκτυο Ενημέρωσης EUROPE DIRECT

0

Εγκαινιάστηκε η δεύτερη γενιά του ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT για την περίοδο 2009—2012.
Το νέο δίκτυο θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες για να λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ευρύ κοινό θα μπορεί να απευθύνεται σε ένα από τα 500 κέντρα πληροφόρησης για να πάρει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ζητήματα που αφορούν την ΕΕ.
Τα κέντρα EUROPE DIRECT θα παρέχουν επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα σχόλια των πολιτών και θα προωθούν ενεργά την τοπική και περιφερειακή συζήτηση για θέματα της ΕΕ.
«Την τελευταία τετραετία τα κέντρα πληροφόρησης EUROPE DIRECT καλύπτουν το κενό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο ευρύ κοινό. Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, η σημερινή έναρξη του ανανεωμένου δικτύου EUROPE DIRECT αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να παρέχουμε πληροφορίες στους πολίτες πιο αποτελεσματικά σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκότ Βάλστρομ, αρμόδια για θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χανς Γκερτ Πέτερινγκ ανέφερε τα εξής: «Τον Ιούνιο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν για θέματα που μας επηρεάζουν όλους – από την προστασία των καταναλωτών έως τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Ωστόσο, πολλοί πολίτες γνωρίζουν λίγα για το ρόλο των βουλευτών τους. Τα κέντρα πληροφόρησης EUROPE DIRECT μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να μάθουν περισσότερα και κατά τον τρόπο αυτό να αξιοποιήσουν την ψήφο τους.»
Οι υπηρεσίες των κέντρων παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό. Το δίκτυο πληροφόρησης EUROPE DIRECT ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2005.
Τα κέντρα θα λάβουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια επιδότηση ύψους άνω των 25 000 ευρώ για τις δραστηριότητες πληροφόρησης που πραγματοποιούν σχετικά με την ΕΕ και πρέπει να εξασφαλίσουν συγχρηματοδότηση τουλάχιστον 50%.
Εγκαινιάστηκε η δεύτερη γενιά του ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT για την περίοδο 2009—2012.
Το νέο δίκτυο θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες για να λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ευρύ κοινό θα μπορεί να απευθύνεται σε ένα από τα 500 κέντρα πληροφόρησης για να πάρει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ζητήματα που αφορούν την ΕΕ.
Τα κέντρα EUROPE DIRECT θα παρέχουν επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα σχόλια των πολιτών και θα προωθούν ενεργά την τοπική και περιφερειακή συζήτηση για θέματα της ΕΕ.
«Την τελευταία τετραετία τα κέντρα πληροφόρησης EUROPE DIRECT καλύπτουν το κενό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο ευρύ κοινό. Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, η σημερινή έναρξη του ανανεωμένου δικτύου EUROPE DIRECT αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να παρέχουμε πληροφορίες στους πολίτες πιο αποτελεσματικά σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκότ Βάλστρομ, αρμόδια για θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χανς Γκερτ Πέτερινγκ ανέφερε τα εξής: «Τον Ιούνιο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν για θέματα που μας επηρεάζουν όλους – από την προστασία των καταναλωτών έως τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Ωστόσο, πολλοί πολίτες γνωρίζουν λίγα για το ρόλο των βουλευτών τους. Τα κέντρα πληροφόρησης EUROPE DIRECT μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να μάθουν περισσότερα και κατά τον τρόπο αυτό να αξιοποιήσουν την ψήφο τους.»
Οι υπηρεσίες των κέντρων παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό. Το δίκτυο πληροφόρησης EUROPE DIRECT ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2005.
Τα κέντρα θα λάβουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια επιδότηση ύψους άνω των 25 000 ευρώ για τις δραστηριότητες πληροφόρησης που πραγματοποιούν σχετικά με την ΕΕ και πρέπει να εξασφαλίσουν συγχρηματοδότηση τουλάχιστον 50%.

Σχόλια