Nέοι δορυφόροι για την Ευρώπη

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών μέσω δορυφόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων θα είναι για πρώτη φορά σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες όπως μετάδοση δεδομένων με υψηλή ταχύτητα, κινητή τηλεόραση, ανακούφιση από καταστροφές και ιατρικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής, αντί 27 διαφορετικών εθνικών συστημάτων.
Τούτο καθίσταται δυνατό χάρη σε μια νέα απόφαση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούλιο. Τα κινητά δορυφορικά συστήματα χρησιμοποιούν το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ ενός επίγειου σταθμού κινητών επικοινωνιών και ενός ή πολλών σταθμών είτε στο διάστημα είτε στη γη, σε σταθερές θέσεις. Έχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλης έκτασης και φθάνουν σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες αυτές ήσαν στο παρελθόν οικονομικά ασύμφορες.
Με τη νέα ευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής, οι εταιρείες θα μπορούν από το 2009 να προσφέρουν καινοτόμες ασύρματες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη μέσω ραδιοφάσματος αποκλειστικής χρήσης.
«Οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της ΕΕ, φθάνοντας έτσι σε εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πέρα από σύνορα. Αντιπροσωπεύουν μιαν άνευ προηγουμένου ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες επικοινωνίας, και αυτό όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές», δήλωσε η επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ και συμπλήρωσε, «ωστόσο, αυτές οι δορυφορικές υπηρεσίες εξαρτώνται από σημαντικές επενδύσεις και, επομένως, χρειάζονται απλές και σύντομες διαδικασίες, καθώς και μακροπρόθεσμη ασφάλεια δικαίου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, συγκρότησα, σε χρόνο ρεκόρ δέκα μόλις μηνών μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία για την επιλογή των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Στην Ευρώπη υφίσταται πλέον μία αγορά – και όχι 27 – για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες.
Στο εξής, εναπόκειται στον κλάδο να αναλάβει την πρωτοβουλία κινήσεων. Αναμένω ζωηρό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών για τους καταναλωτές από τη Σουηδία, στον βορρά, έως την Ισπανία, στο νότο. Αυτό θα μπορούσε να προλειάνει το έδαφος για τις πρώτες εκτοξεύσεις δορυφόρων ήδη κατά τη διάρκεια του 2009.»
Η δορυφορική βιομηχανία αντιπροσωπεύει αγορά 77 δις ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, και το 2007 αυξήθηκε κατά 16%. Από το ποσό αυτό, οι δορυφορικές υπηρεσίες και μόνο είχαν περίπου 38 δις ευρώ έσοδα παγκοσμίως. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελούν σημαντική δύναμη στην αγορά αυτή: η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία έχει στην κατοχή της ποσοστό 40% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής, εκτόξευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας δορυφόρων. Επιπλέον, τρεις από τους πέντε μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων στον κόσμο έχουν την έδρα τους στη Ευρώπη.
Ο διαγωνισμός μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής. Έως τώρα, παρά τη σαφή διασυνοριακή διάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών, οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες εμπόδιζαν τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς η επιλογή των φορέων εκμετάλλευσης ήταν υπόθεση εκάστου μεμονωμένου κράτους μέλους. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκλίνουν οι εθνικές προσεγγίσεις και να προκύψει ένα “”μωσαϊκό”” διαδικασιών, νομική αβεβαιότητα και σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον δορυφορικό κλάδο στην Ευρώπη.

Σχόλια