Νέος δικτυακός κόμβος για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

0

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας νέου δικτυακού κόμβου για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή , όπου οι καταναλωτές θα μπορούν αν υποβάλλουν on-line καταγγελίες που αφορούν προβλήματα σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Στην ιστοσελίδα www.eccefpolis.gr , οι καταναλωτές μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιούν στην Ε.Ε., καθώς και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορεί να τους παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή.

Σχόλια