Νέους όρους για την ανάρτηση υλικού έδωσε στη δημοσιότητα το Facebook

0

Η έκδοση των “Abuse Standards v.6.2” ορίζει επακριβώς το περιεχόμενο που απαγορεύεται και προειδοποιεί για τις συνέπειες σε περίπτωση κατάχρησης.

Οι νέοι όροι κατάχρησης της υπηρεσίας που όρισε το Facebook έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αφενός διότι έχουν κανονιστικότητα για περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, αφετέρου διότι πολλές από τις συμπεριφορές που η υπηρεσία θεωρεί ως καταχρηστικές δεν είναι αποδοκιμαστέες από την έννομη τάξη. Για παράδειγμα, η υπηρεσία απαγορεύει την ανάρτηση πορνογραφικού υλικού και γυμνές φωτογραφίες –όπως και ο νόμος αναφορικά με δημοσιεύματα-, αλλά απαγορεύει περαιτέρω και φωτογραφίες θηλασμού, τις οποίες ανεβάζουν στα προφίλ τους νέες μητέρες.

Στο παρελθόν χρήστες είχαν διαμαρτυρηθεί κατά των αντιφάσεων του κανονισμού ανάρτησης υλικού της ιστοσελίδας. Αφενός, δεν υπάρχει λογοκρισία σε σχόλια ή posts των χρηστών, αφετέρου στις φωτογραφίες υπάρχει μεγάλη επεμβατικότητα των διαχειριστών, οι οποίοι μπορεί να απαγορεύσουν ακόμη και φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με  Photoshop (τέτοια ρύθμιση περιελάμβανε παλαιότερα έκδοση του κανονισμού του Facebook). Άλλο παράδειγμα παράλογης επέμβασης των διαχειριστών υπήρξε στην περίπτωση που χρήστης ανάρτησε φωτογραφία του διάσημου πίνακα του Courbet «Η καταγωγή του κόσμου». Το κοινωνικό δίκτυο θεώρησε ότι η φωτογραφία –λόγω της γυμνότητας στην απεικόνιση- παραβίαζε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και προσέβαλε τους λοιπούς χρήστες, οπότε και την κατέβασε.

Σύμφωνα με τους νέους όρους, σε περίπτωση που ένας χρήστης διατυπώσει απειλή κατά άλλου χρήστη, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένοι να αξιολογήσουν τη βασιμότητα της απειλής και μόνο αν την κρίνουν βάσιμη να κινήσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες. Κατ’ εξαίρεση για απειλές που στρέφονται κατά δημοσίων και πολιτικών προσώπων, η υπηρεσία θα ενημερώνει τις αρχές, ακόμη και αν η απειλή γίνεται χάριν αστεϊσμού ή είναι ελάχιστα πιστευτή. Οι νέες οδηγίες περιέχουν ξεχωριστό κεφάλαιο στο οποίο προστίθενται περιπτώσεις κατάχρησης της υπηρεσίας στην περίπτωση της Τουρκίας.

 

Σχόλια