Νομικοί σύμβουλοι «ρομπότ», απειλή για τους δικηγόρους !

0

Υπεύθυνη για την απώλεια εργασιακών θέσεων, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ανακατανομή εργασιακού δυναμικού λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος, αφού περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να εξυπηρετούνται από ειδικά συστήματα πληροφορικής παρά από δικηγόρους. Η αρχή της εξυπηρέτησης από υπολογιστές-«ρομπότ» έγινε από την General Electric, η οποία ξεκίνησε πειραματικά να αναθέτει την επίλυση διαφορών σε υπολογιστές.

Το Τμήμα Πετρελαίου και Αερίου της ιταλικής μονάδας της επιχείρησης απαιτεί πλέον από τους προμηθευτές να συμβιβάζονται με διαδικτυακή επίλυση των διαφορών που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ. Ως λόγο της ανάθεσης επίλυσης διαφορών σε υπολογιστή αντί για εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, η εταιρεία επικαλέστηκε την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Η μηχανοποιημένη εργασία –η χρήση δηλαδή ρομποτικών συσκευών ή συστημάτων για εκτέλεση εργασιών, που μέχρι πρότινος αναλάμβανε ο άνθρωπος- σημειώνει παγκοσμίως ανοδική πορεία. Από την τάση αυτή δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και ο νομικός κλάδος, όπου ήδη η τεχνολογία έχει καταστήσει δυνατή τη διευκόλυνση των δικονομικών διαδικασιών, με ηλεκτρονικές επιδόσεις, ψηφιακές μορφές δικογράφων κ.ό.κ.

Το σενάριο υποκατάστασης των δικηγόρων από υπολογιστικά συστήματα ανάλογης τεχνογνωσίας και ευφυϊας δεν είναι –όπως δείχνει και το παράδειγμα της General Electric- ούτε δύσκολο, ούτε μελλοντολογικό. Διότι ένα εξελιγμένο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να κωδικοποιήσει τους συνδέσμους μεταξύ ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων με λέξεις-κλειδιά και μαθηματικούς αλγορίθμους, ώστε να παρέχει τις ίδιες νομικές λύσεις με έναν δικηγόρο για σχετικά εύκολες υποθέσεις εμπορικής διαιτησίας, και μάλιστα σε λιγότερο χρόνο. Άλλωστε, και μόνη η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών, που διευκολύνουν την έρευνα ή την κατάρτιση συμφωνητικών, σημαίνει πρακτικά ότι θα προσλαμβάνονται λιγότεροι δικηγόροι για την ίδια υπόθεση.

Παρά τα ανησυχητικά πορίσματα, οι ερευνητές εφιστούν στους δικηγόρους ψυχραιμία. Διότι ο πυρήνας του δικηγορικού λειτουργήματος, δηλαδή η εξεύρεση πρωτότυπων λύσεων που προχωρούν το ισχύον δίκαιο, λόγω της άρρηκτης σύνδεσης με την ανθρώπινη δημιουργική ευφυΐα, δεν κινδυνεύει άμεσα από την επέλαση των υπολογιστών-ρομπότ. «Τι μπορεί να κάνει ένας έξυπνος δικηγόρος με βάση αυτά τα δεδομένα; Να αναλαμβάνει περισσότερες υποθέσεις που σχετίζονται με ανθρώπους, παραδείγματος χάριν υποθέσεις κληρονομικού ή οικογενειακού ή δημοσίου δικαίου ως προς τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, και λιγότερες περιπτώσεις εμπορικών διαφορών, που ούτως ή άλλως συνήθως λύνονται με διαιτησία. Όλοι θέλουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη έρευνα σε εμπορικές διαφορές, κανείς όμως δεν θα συμβουλευόταν έναν υπολογιστή, όταν το διακύβευμα είναι η επιμέλεια τέκνου ή η κληροδοσία», τόνισε η ερευνητική ομάδα.

Σχόλια