Νόμιμο υπό προϋποθέσεις το “προφορικό” μάρκετινγκ

0

Οι αρχές της Ολλανδίας ανακοίνωσαν ότι το “προφορικό” μάρκετινγκ μπορεί να είναι νόμιμο μόνο εάν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Το προφορικό μάρκετινγκ βασίζεται στην παράδοση πληροφοριών και προσωπικών στοιχείων μεταξύ φίλων με τελικό αποδέκτη κάποια εταιρεία.

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών και η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ολλανδίας κατέληξαν στο κανονιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες απέναντι στο “προφορικό” μάρκετινγκ.

Οι ολλανδικές αρχές αποφάνθησαν ότι ο “χειριστής μιας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προσφέρει κίνητρα στους χρήστες ώστε να αποκαλύπτουν ή να παραδίδουν σε άλλους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν φιλικά τους πρόσωπα”.

Επίσης οι αρχές της Ολλανδίας υπογραμμίζουν ότι “ο χρήστης του διαδικτύου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ολόκληρο το μήνυμα το οποίο στέλνεται εξ ονόματος του ώστε να έχει τη συνολική ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες του μηνύματος”.

Σχόλια