Νόμο με αλλαγές στο καθεστώς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέγραψε ο Ομπάμα

0

Με το νόμο “Patent Law Treaties Implantation Act of 2012” επέρχονται τροποποιήσεις στο ομοσπονδιακό δίκαιο που διέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ενσωματώνονται δύο διεθνείς συνθήκες, η Συνθήκη για το Δίκαιο των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Patent Law Treaty) και η “Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs”. Ως χρόνος έναρξης ισχύος του νέου νόμου έχει οριστεί το επόμενο έτος.

Οι τροποποιήσεις αφορούν ως επί το πλείστον σε παρεμβάσεις για την διευκόλυνση των εφευρετών, ιδίως όσον αφορά στην κατοχύρωση των εφευρέσεών τους παγκοσμίως και στην καταπολέμηση των αντιγραφών. Περαιτέρω, προβλέπεται η αύξηση του χρονικού πλαισίου προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από 14 σε 15 χρόνια.

Σχόλια