Νομοθετικές αλλαγές για τη δημιουργία δυναμικής online αγοράς, εξετάζει η Κομισιόν

0

Λεπτομερώς εξετάζονται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή όροι συνθηκών για τον καταναλωτή, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής online αγοράς.

Επίσημα χείλη αναφέρουν ότι οι περιορισμοί και οι κανόνες αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας εύρωστης διαδικτυακής αγοράς, γεγονός που επιτάσσει τη δημιουργία κινήτρων για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ώστε να αυξηθούν οι συμμετοχές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικτυκή αγοραστική κίνηση και στις online συναλλαγές.

Μεταξύ άλλων εξετάζονται και οι κανόνες που αναφέρονται στο δικαίωμα της διετούς εγγυήσεως και στο δικαίωμα της επιστροφής προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου μέσα σε επτά ημέρες.

Σχόλια