Νομοθετική πρωτοβουλία κατά των παρενοχλήσεων στο διαδίκτυο

0

Στην εκπόνηση ενός σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση και την αποτροπή απειλών και παρενοχλήσεων μέσω διαδικτύου έχουν επικεντρωθεί οι αρμόδιες αρχές στη Σκωτία. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη διαπίστωση αφενός του νομοθετικού κενού σχετικά και αφετέρου του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού τέτοιου είδους περιστατικών.
Η κυβέρνηση της Σκωτίας θα ενσωματώσει τις υπό κατάρτιση διατάξεις ως τροπολογία στο νομοσχέδιο περί ποινικής δικαιοσύνης, ενώ, μετά την ψήφισή του, οι διωκτικές αρχές θα νομιμοποιούνται να ασκούν διώξεις κατά των επιτιθέμενων. Εν τω μεταξύ, εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων προκειμένου να καλύπτονται και οι περιπτώσεις απειλών μέσω κινητών τηλεφώνων.

Σχόλια