Νόμος η συνθήκη του ΟΗΕ για τη διαφύλαξη των Φυτικών Γενετικών Πόρων

0

Η συνθήκη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ που προφυλάσσει τις γονιδιακές δεξαμενές των καλλιεργούμενων φυτών έχει επικυρωθεί από αρκετές χώρες ώστε να ενεργοποιηθεί και να περάσει στο διεθνές δίκαιο, ασύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η Διεθνής Συνθήκη για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους έχει στόχο να διαφυλάξει τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυτών, ακόμα και σε ποικιλίες που δεν καλλιεργούνται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής νέων ιδιοτήτων στις καλλιεργούμενες ποικιλίες καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι ανάγκες του ανθρώπου αλλάζουν.

Με την εκβιομηχάνιση της γεωργίας τις τελευταίες δεκαετίες, οι γονιδιακές δεξαμενές των καλλιεργούμενων φυτών συνεχώς συρρικνώνονται.

Εκτός από τη διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας κάθε είδους, η συνθήκη στοχεύει επίσης στην προστασία των ίδιων των ειδών: Από την εμφάνιση της γεωργίας, οι καλλιεργητές έχουν δημιουργήσει πάνω από 10.000 είδη φυτών για τροφή. Σήμερα, όμως, μόλις 150 είδη καλλιεργούνται σε μεγάλη κλίμακα, και το 80% της ενέργειας που προσλαμβάνεται από φυτικά διατροφικά είδη προέρχεται από μόλις 12 φυτά. Το 60% αντιστοιχεί στο ρύζι, το σιτάρι, το καλαμπόκι και την πατάτα.