Ο δικηγόρος του twitter για την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο

0

Ο βασικός δικηγόρος της νομικής ομάδας του Twitter, Alexander Macgillivray, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times, στην οποία αναφέρθηκε στην ελευθερία της έκφρασης και στην ανάγκη διαφύλαξής της στο χώρο του διαδικτύου. Ξεκαθαρίζει δε ότι η προστασία αυτού του δικαιώματος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της ίδιας της εταιρίας.

Ο δημοφιλής εξάλλου χαρακτήρας του Twitter, ως μέσου κοινωνικής δικτύωσης οφείλεται στο γεγονός ότι σέβεται και υπεραμύνεται του δικαιώματος των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους. Φυσικά οι δυσκολίες είναι πάντοτε παρούσες και οι πιέσεις είναι συνεχείς αλλά όπως αναφέρει και ο Jonathan Zittrain, καθηγητής του Macgillivray στη Νομική Σχολή του Harvard, αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος για συνεχείς προκλήσεις και ευκαιρίες και αν το Twitter τα καταφέρει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τότε θα δημιουργήσει νέους ορίζοντες στο χώρο του διαδικτύου.

Ο Macgillivray επίσης επισημαίνει ότι το Twitter έχει θέσει πολύ σαφή και αυστηρά όρια μεταξύ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προστασίας του περιεχομένου των αναρτήσεων των χρηστών του. Καθώς η δραστηριότητα του Twitter έχει εδώ και χρόνια ξεπεράσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον έχει επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο, διευκρινίζεται ότι οι αναρτήσεις θα «κατεβαίνουν» μόνο κατόπιν αιτήματος άλλου χρήστη ή επίσημων αρχών και εφόσον παραβιάζονται οι νόμοι του εκάστοτε κράτους. Αναφέρεται ακόμα στις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και κυρίως των φωτογραφιών που αυτοί αναρτούν στους λογαριασμούς τους.

Τέλος ο Macgillivray καταλήγει στη συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Twitter είναι να λειτουργεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για όλο και περισσότερα άτομα παγκοσμίως αντιλαμβανόμενος τη σημασία που έχει κυρίως για όσους ενστερνίζονται και επιθυμούν να εκφράσουν μη διαδεδομένες ιδέες και απόψεις.

Σχόλια