Ο ΟΗΕ επιδιώκει τη θέσπιση νόμου για τον περιορισμό των διαφημιστικών e-mail

0

O OHE στοχεύει στη θέσπιση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ενός νόμου αποδεκτού από όλα τα κράτη για τον περιορισμό των διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (junk e-mail).

Πολλές χώρες δεν έχουν ακόμα την κατάλληλη νομοθεσία που επιτρέπει την ποινική δίωξη εκείνων που διακινούν πορνογραφικό υλικό ή διευκολύνουν την εγκληματικότητα μέσω e-mail, και ο ΟΗΕ, με τη βοήθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποσκοπεί στη διεθνή συνεργασία των κρατών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Υπολογίζεται ότι το 85% των ηλεκτρονικών μηνυμάτων είναι διαφημιστικά, ενώ το αντίστοιχο περσινό ποσοστό ήταν 35%, ενώ παράλληλα το φαινόμενο έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στην κινητή τηλεφωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται από μερικούς εκατοντάδες ανθρώπους, τους οποίους ωστόσο οι αρχές δεν μπορούν να διώξουν ποινικά σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι χρήστες Η/Υ ξόδεψαν το 2003 περίπου 25 εκατ. δολάρια προκειμένου να εφοδιαστούν με προγράμματα που θα τους προστατέψουν από τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα.