Ο ΟΗΕ προετοιμάζει τις εργασίες του Φόρουμ για την Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

0

Ο ΟΗΕ προετοιμάζει το όργανο ενώπιον του οποίου θα διεξαχθεί η δημόσια συζήτηση για τα πιο σημαντικά προβλήματα του Διαδικτύου.

Παρόλο που το Φόρουμ για την Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει τις αποφάσεις του, αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση στην εθνική πολιτική των χωρών στο θέμα των δικτύων.

Το Φόρουμ είναι αποτέλεσμα των θερμών διαπραγματεύσεων για τον τρόπο διοίκησης του Διαδικτύου στα πλαίσια της Συνάντησης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η Ελλάδα προσφέρει φιλοξενία για την πρώτη επίσημη συνάντηση του Φόρουμ για την Διακυβέρνηση του Διαδικτύου .

Σχόλια