Οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

0

Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του τρόπου ψηφοφορίας κατά τις εκλογές, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε ένα κείμενο με οδηγίες-προτάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting), με σκοπό να προκαλέσει ένα διάλογο για τη βελτίωση των συστημάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων παρεμβολής σε αυτά.

Οι εν λόγω οδηγίες θα επανεξεταστούν ύστερα από 90 μέρες αφού η κυβέρνηση λάβει υπ’ όψιν της και τις, εν τω μεταξύ, υποβληθείσες προτάσεις – παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών και κυρίως των προμηθευτών των συστημάτων. Οι οδηγίες συστημάτων ψηφοφορίας δεν είναι υποχρεωτικές για τις πολιτείες, αν και οι περισσότερες τις έχουν υιοθετήσει εν μέρει ή στο σύνολο.

Σχόλια