Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Μobile Ecosystem, Καλιφόρνια

0

Η K. Harris εξέδωσε σχετικό Οδηγό [PDF], ο οποίος απευθύνεται τόσο στους κατασκευαστές των εφαρμογών όσο και σε άλλα εμπλεκόμενα στην τεχνολογική διαδικασία μέρη. Ο Οδηγός περιέχει κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Η ίδια τόνισε ότι θα πρέπει να καταστεί σαφές αν η χρήση των εφαρμογών συνεπάγεται συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των κατόχων των κινητών τηλεφώνων, ενώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος, με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται καθώς και με ποια τρίτα μέρη διαμοιράζονται.

Η Γενική Εισαγγελέας επεσήμανε επίσης ότι προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη χωρίς να υπάρξει αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου, θα πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών και στην ώθηση του καινοτόμου τομέα των τεχνολογικών εφαρμογών.

Σχόλια