Ο.Η.Ε: Ανάγκη δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση της νανοτεχνολογίας

0

Ο ΟΗΕ στην ετήσια έκθεσή του για το παγκόσμιο περιβάλλον τόνισε την ανάγκη δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση της νανοτεχνολογίας, γεγονός που επιβάλλει στις κυβερνήσεις των κρατών να δραστηριοποιηθούν ώστε να αξιολογήσουν τη νέα αυτή μορφή επιστήμης.

Αρχικός στόχος της νανοτεχνολογίας είναι η δημιουργία νέων υλικών και προϊόντων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων φαρμάκων, καλλυντικών, αλλά και ιατρικών συσκευών.

Σύντομα η νανοτεχνολογία θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς και οικονομίας, γεγονός που επιτάσσει την θεσμοθέτηση νόμων που θα προσδιορίζουν τα όρια στη χρήση αυτής της επιστήμης, τους πιθανούς κινδύνους, την αξιολόγηση από ειδικούς των νέων προϊόντων, την τήρηση προϋποθέσεων για την είσοδο ενός νέου προϊόντος στην ευρεία αγορά, με στόχο πάντα την προστασία των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου.

Σχόλια