ΟΗΕ: Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2014

0

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, μέχρι το τέλος του 2014 περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό, ενώ 4,2 δισεκατομμύρια όχι.

Σύμφωνα με την έκθεση της ITU, οι χρήστες του διαδικτύου αναμένεται να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2014, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 40 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Μεταξύ αυτών των χρηστών, πάνω από τα τρία τέταρτα είναι από τις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ τα δύο τρίτα προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην Αφρική, καθώς μόνο το ένα πέμπτο του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση στο Internet ενώ στην Αμερική, τα δύο τρίτα περίπου του πληθυσμού θα είναι ”συνδεδεμένα” μέχρι το τέλος του έτους. Στη συνέχεια, η Ευρώπη φαίνεται να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο, της τάξης του 75%. Παράλληλα, καθώς η παγκόσμια τάση της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας αυξάνεται,  οι χρήστες σταθερής τηλεφωνίας έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια και υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια λιγότερες συνδρομές σε σχέση με το 2009.

Τα στατιστικά στοιχεία της ITU αναγνωρίζονται ως τα πιο αξιόπιστα και αμερόληπτα σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την κοινωνία της πληροφορίας και χρησιμοποιούνται ευρέως από κορυφαίους διακυβερνητικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
 

Σχόλια