Οι “βλάσφημες” αναρτήσεις στο Facebook επί τάπητος στο Πακιστάν

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχόρης, στο Πακιστάν, ανέβαλε για την 9η Ιουλίου την ακρόαση επί της προσφυγής κατά του Facebook. Το δικαστήριο κάλεσε το υπουργείο πληροφόρησης να εκπονήσει σχέδιο για την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και απαγόρευσης περιεχομένου που αναρτάται στο διαδίκτυο και θεωρείται ότι αποτελεί βλασφημία για το Ισλάμ και άλλες θρησκείες. Παρά την αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης, οι προσφεύγοντες επεσήμαναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι το Facebook εξακολουθεί να φιλοξενεί βλάσφημο υλικό.
Το υπουργείο αποφάσισε να διαμορφώσει ιστότοπο για την καταγγελία τέτοιου περιεχομένου και δεσμεύτηκε να δρα για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης εντός 24 ωρών.

Σχόλια