Οι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων

0

Τα νέα αποτελέσματα της ΕΕ που δόθηκαν, χθες, στη δημοσιότητα δείχνουν ότι οι ιστότοποι πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη σημείωσαν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών.
Τα πορίσματα παρουσιάζονται σε τελική έκθεση που αφορά τη δεκαοκτάμηνη διαδικασία καταπολέμησης της παραπλανητικής διαφήμισης και των αθέμιτων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Σε συνέχεια έρευνας για θέματα επιβολής της νομοθεσίας στην ΕΕ που δρομολογήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 – στην οποία συμμετείχαν 15 εθνικές αρχές της ΕΕ και η Νορβηγία – σε 115 από τους 137 ιστοτόπους αεροπορικών εταιρειών που εξετάστηκαν έγιναν διορθώσεις.
Σε συνέχεια μιας συμπληρωματικής διαδικασίας «τσεκ-απ» μέσω επιμέρους ερευνών μυστικού επισκέπτη (mystery shopping) και η οποία διενεργήθηκε το Μάρτιο του 2009 σε 67 σημαντικές αεροπορικές εταιρείες, 52 από αυτές έλαβαν «πιστοποιητικό καλής υγείας» και δεσμεύτηκαν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα ενώ οι υπόλοιπες ανταποκρίθηκαν αμέσως στις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε μαζί τους η Επιτροπή και δεσμεύτηκαν να επανορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν (βλέπε πίνακες παρακάτω).
Η διαδικασία «τσεκ-απ» των ιστοτόπων διενεργήθηκε στη βάση ενός αναλυτικού καταλόγου με 14 σημεία ελέγχου, που είχε προηγουμένως εγκριθεί από τον κλάδο των αερομεταφορών.
Η Επιτροπή προς το παρόν καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή κλαδική συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα διατηρεί τους ιστοτόπους σε υψηλά επίπεδα.