Οι βασικές δράσεις του υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης

0

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης ψηφιοποίηση, τόσο όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και στην ενδοκυβερνητική συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότερες δράσεις αναπτύσσονται σε έξι πυλώνες.

Αρχικά, η ψηφιακή υπογραφή και η αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων θα έχει εφαρμοστεί στις κεντρικές υπηρεσίες όλων των υπουργείων έως τον Ιούνιο του 2013.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα ληξιαρχεία διασυνδέθηκαν με τα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων, με αποτέλεσμα οι ληξιαρχικές μεταβολές να πραγματοποιούνται χωρίς κόστος και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ενώ παράλληλα, το κράτος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ενδεχόμενες παρανομίες.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην αυτόματη αδειοδότηση επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών. Μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr), δίδεται πλέον στην πράξη η δυνατότητα άμεσης έγκρισης για την έναρξη επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας από την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών.

Ψηφιοποιούνται, ακόμα, ορισμένες από τις περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η αδειοδότηση επενδύσεων (αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειοδότηση βιοτεχνικών και βιομηχανικών επενδύσεων) και η παροχή προνομιακών επιδομάτων. Παράλληλα δε, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, θα επιχειρηθεί και η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας. Σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, υλοποιείται και η δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών προς το δημόσιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντός του τρέχοντος μηνός θα είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ και έκδοσης διαβατηρίων και ταυτότητας.

Τέλος, αναφορικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ενώ, εντός των προσεχών ημερών, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τη διακίνηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αρχείων στο δημόσιο. Να τονιστεί ότι οι ανωτέρω κυβερνητικοί στόχοι θα υλοποιηθούν με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και στη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής.

Σχόλια