Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν σχέδιο για τη φορολόγηση των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

0

Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών αναζητούν τρόπους για να φορολογήσουν τα υπέρογκα έσοδα που αποκομίζουν οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Google, η Amazon.com και τα Starbucks, οι οποίες πληρώνουν ελάχιστους φόρους για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη. Θεωρείται άδικο το γεγονός ότι τα έσοδα της Google, για παράδειγμα, από τις πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία αγγίζουν τα 4 δις. δολάρια και η εταιρεία πληρώνει σε φόρους μόλις 10εκ. δολάρια.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση με την πλέον «επιθετική» στάση απέναντι στους αμερικανικούς κολοσσούς είναι η γαλλική, η οποία έχει ήδη επιβάλει χρηματικό πρόστιμο στην Amazon.com για διαφυγόντες φόρους και τόκους για τα έτη 2006 έως 2010, ενώ οι γαλλικές φορολογικές αρχές διεκδικούν αποζημίωση με αντίστοιχη αιτιολογία και από την Google. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μάλιστα ο Najat Vallaud-Belkacem, εκπρόσωπος Τύπου της γαλλικής κυβέρνησης, «το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ελευθερίας αλλά δεν είναι ένα χώρος χωρίς νόμους και κανόνες».

Να σημειωθεί ότι η Google μεταφέρει τα έσοδά της από την ευρωπαϊκή δραστηριότητά της στην Ιρλανδία και η Amazon.com στο Λουξεμβούργο. Οι αμερικανικοί κολοσσοί, από την πλευρά τους, ισχυρίζονται ότι δεν κάνουν κάτι παράνομο. Στην ουσία, χρησιμοποιούν κάποιες σύνθετες λογιστικές πρακτικές και εκμεταλλεύονται τη διαφορά που παρατηρείται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων, οι οποίοι κυμαίνονται από 10% έως και άνω του 30%. Οι κυβερνήσεις απαντούν και υποστηρίζουν ότι δεν κατηγορούν τις πολυεθνικές για παράνομη συμπεριφορά αλλά για εφαρμογή ανήθικων πρακτικών.

Παράλληλα, απαιτούν την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που ορίζουν ότι η εμπορική δραστηριότητα πρέπει να φορολογείται στη «φυσική» τοποθεσία όπου προκύπτει το κέρδος. Φυσικά, κάτι τέτοιο καθίσταται δυσχερές όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο λόγω του άυλου χαρακτήρα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και λόγω του γεγονότος ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα ξεπερνά τα στενά σύνορα των χωρών.

Τέλος, να επισημανθεί ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και έχουν καταθέσει πρόταση για δημιουργία ενός συνόλου νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προβλέπει ενιαίους λογιστικούς κανόνες για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Σχόλια