Οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στην σχεδιαζόμενη κοινοπραξία των Nokia και Siemens

0

Η Επιτροπή Αλλοδαπών Επενδύσεων των ΗΠΑ, στα πλαίσια της αναθεώρησης της εθνικής ασφάλειας, επέβαλε περιορισμούς στην σχεδιαζόμενη κοινοπραξία της γερμανικής εταιρίας Siemens και της φιλανδικής εταιρίας Nokia, όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Οι δύο εταιρίες υποχρεώθηκαν από τις ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες «μετριασμού», δηλαδή συμφωνίες που περιέχουν όρους τους οποίους θα πρέπει να αποδεχτούν, προκειμένου να εγκριθεί η λειτουργία τους από τις ρυθμιστικές αρχές.

Βάση των συμφωνιών αυτών, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποφασίζει αν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, χρησιμοποιώντας αμερικάνικο εξοπλισμό και λογισμικό.

Σχόλια