Οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Εγκλήματα του Κυβερνοχώρου

0

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στην υπογραφή της ευρωπαϊκής Σύμβαση για την Καταπολέμηση των Εγκλημάτων του Κυβερνοχώρου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εν λόγω Σύμβαση, ζητά από τα κράτη που την υπέγραψαν να συμβάλλουν στο συντονισμό της διεθνής νομοθεσίας για την έρευνα και την δίωξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Διαδικτύου.

Η Σύμβαση έχει μέχρι στιγμής υπογραφεί από 43 ευρωπαϊκά κράτη και 15 ακόμη μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Κατά τους όρους της Σύμβασης τα κράτη-μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν νόμους για την απάτη και τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν ποινικούς νόμους για το hacking, την διάδοση ιών, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την πρόκληση ζημιών σε συστήματα υπολογιστών.

Τα κράτη- μέρη, τέλος θα ανταλλάσουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία σε υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση παιδιών, το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Σχόλια