Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους κανόνες για την πώληση τεχνολογιών στην Κίνα

0

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χαλαρώσουν τους ελέγχους τους στην πώληση τεχνολογίας διπλής χρήσης ( “”dual-use””) στην Κίνα, με το σκεπτικό ότι η ανάπτυξη της Κίνας θα πρέπει να είναι ειρηνική.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του αμερικάνικου Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι η αμερικάνικη πολιτική ελέγχου των εξαγωγών έχει εξαιρετική σημασία, καθώς διευκολύνει την εξαγωγή των «νόμιμων τεχνολογιών», ενώ αποθαρρύνει την εξαγωγή τεχνολογίας που θα συντελέσει στην στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας .

Η τεχνολογία διπλής χρήσης μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε απλά καθημερινά προϊόντα και σε στρατιωτικά.

Οι κινέζικες εταιρίες που εισάγουν την επίμαχη τεχνολογία οφείλουν στο εξής να αποδεικνύουν στις ΗΠΑ ότι έχουν αξιόπιστο παρελθόν, ενώ οι αμερικάνικες εταιρίες που εξάγουν την τεχνολογία απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν άδειες εξαγωγής.