Οι ιστοσελίδες παιδικού ενδιαφέροντος εγκαθιστούν στους η/υ προγράμματα εντοπισμού

0

Έρευνα της εφημερίδας Wall Street Journal με αντικείμενο θέματα ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο απεκάλυψε ότι οι ιστοσελίδες που απευθύνονται στα παιδιά εγκαθιστούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περισσότερα προγράμματα εντοπισμού επισκέψεων απ ότι αντίστοιχοι ιστότοποι ενηλίκων. Η εφημερίδα εξέτασε περισσότερες από 50 ιστοσελίδες που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.;

Σχόλια