Οι νέες τεχνολογίες βασικό εργαλείο κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας

0

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης μιλώντας στο 3ο συνέδριο του «Εκόνομιστ» για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόνισε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

Ο κ. Αλογοσκούφης σημείωσε ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων και ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την υιοθέτηση πιο διαφανών διαδικασιών για τον περιορισμό της διαφθοράς. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομίας επισήμανε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά πολύ περισσότερο στην αλλαγή της οργάνωσης και του τρόπου δουλειάς, και πολύ λιγότερο στην απλή και ξεκομμένη από την οικονομία εισαγωγή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη, κατά τους τελευταίους μήνες, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ο βασικός φορέας για την υλοποίηση των έργων, η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», εξυγιάνθηκαν σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την αποτελεσματικότητα, ενώ διορθώθηκε σε σημαντικό βαθμό η στόχευση του Προγράμματος ΚτΠ, εστιάζοντας πλέον σε έργα και υπηρεσίες που γίνονται άμεσα αισθητές και αντιληπτές από τον πολίτη, και ιδιαιτέρως τον πολίτη που ζει στην περιφέρεια.

Σχόλια