Οι νομοθέτες της ΕΕ εξετάζουν το ενεδεχόμενο εισαγωγής φόρου σε SMS και e-mail

0

Η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου επεξεργάζεται μια πρόταση για την εισαγωγή φόρου επί των γραπτών μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, ως μελλοντικό μέσο χρηματοδότησης των 25 κρατών μελών.

Την πρόταση κατέθεσε το μέλος του κεντροδεξιού κόμματος του Ευρωκοινοβουλίου, Alain Lamassoure, ο οποίος συγκεκριμένα εισηγήθηκε την προσθήκη φόρου 1,5 λεπτών σε κάθε γραπτό κείμενο SMS και 0.00001 λεπτών σε κάθε email που αποστέλλεται.

Ο γάλλος Lamassoure, μέλος του κόμματος UMP του Jacques Chirac, διατύπωσε την άποψη ότι παρόλο που τα ποσά αυτά είναι μηδαμινά, με δεδομένο την ανταλλαγή δισεκατομμυρίων μηνυμάτων ημερησίως, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τεράστιο εισόδημα για την ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί κατόπιν για την χρηματοδότηση των Κρατών-Μελών.

Σχόλια