Οι Ομάδες Κοινών Ερευνών στο διαδίκτυο

0

Δύο νέες ιστοσελίδες για την προώθηση της πρωτοβουλίας των Ομάδων Κοινών Ερευνών (JIT) εγκαινίασαν οι Eurojust και η Europol. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ιστοσελίδων είναι: http://www.eurojust.europa.eu/jits και http://www.europol.europa.eu/jits.
Οι ομάδες κοινών ερευνών μπορούν να συσταθούν έπειτα από συμφωνία των αρμόδιων αρχών δύο η περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή έρευνας με συγκεκριμένο στόχο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Η ποινική έρευνα των ομάδων αυτών μπορεί να διεξαχθεί σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη.
Επιπλέον οι ομάδες κοινών ερευνών μπορούν να συσταθούν για υποθέσεις που απαιτούν συντονισμένες και συνολικές ενέργειες από τα κράτη μέλη τα οποία εμπλέκονται σε μια υπόθεση.
Στόχος των ιστοσελίδων της JIT είναι η παροχή πληροφοριών και η παρουσίαση του έργου των ομάδων κοινών ερευνών στο δίκτυο των εθνικών εκπροσώπων της Eurojust.
Η Eurojust, η Europol και η γενική γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν υποστήριξη στο δίκτυο και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με αυτό.

Σχόλια