Οι πρώτες αγωγές στη Μ. Βρετανία κατά χρηστών που αντάλλασσαν παράνομα μουσικά αρχεία μέσω του διαδικτύου

0

Στα βρετανικά δικαστήρια θα καταλήξει τελικώς η πρώτη ένδικη απάντηση των βρετανικών εταιριών της μουσικής δισκογραφίας στους χρήστες που παρανόμως ανταλλάσσουν μουσικά αρχεία μέσα από P2P προγράμματα.

Στις Η.Π.Α. έχουν ήδη εκδικαστεί οι πρώτες σχετικές αγωγές, οι οποίες καταδικάζουν τους χρήστες σε αποζημίωση.
Η εν λόγω κίνηση των εταιριών εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας καταπολέμησης της πειρατείας μέσα από το internet. Παράλληλα με τη δημιουργία νόμιμων ιστοσελίδων, όπου είναι δυνατή η με μικρό κόστος απόκτηση μουσικών αρχείων, η μουσική βιομηχανία προσπαθεί να αποτρέψει τους χρήστες εκφοβίζοντας τους με την άσκηση αγωγών.

Η συγκεκριμένη αγωγή ασκείται κατά πέντε χρηστών, αφού προηγουμένως επήλθε συμβιβασμός με αρκετούς άλλους χρήστες που αντάλλασσαν παρανόμως αρχεία , συμφωνώντας το ύψος της αποζημίωσης σε 6.500 λίρες.

Σχόλια