Οι συνέπειες της συμφωνίας της FTC με την Google στο πεδίο των ευρεσιτεχνιών

0

Τα δύο μέρη εστίασαν κυρίως, στη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης αλλά μεγαλύτερο πρακτικό ενδιαφέρον φαίνεται να έχει ο συμφωνηθείς τρόπος χρήσης εκ μέρους της αμερικανικής εταιρείας, των κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (standard essential patents).

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός υποχρεώνεται να απέχει από τις πρακτικές που εφήρμοζε μέχρι σήμερα και έπλητταν τον ανταγωνισμό και πλέον οφείλει να επιτρέπει τη χρήση των συγκεκριμένων ευρεσιτεχνιών χωρίς διακρίσεις, με δίκαιους και λογικούς όρους. Επίσης, ως μέρος της συμφωνίας, η Google δέχθηκε να αποσύρει όλες τις αγωγές, οι οποίες στρέφονται κατά ανταγωνιστριών εταιρειών και προβλέφθηκε ότι όλες οι σχετικές υποθέσεις θα υπαχθούν στη δικαιοδοσία ενός δικαστηρίου ή ενός διαιτητή.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις της Colleen Chien, καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ευρεσιτεχνιών «η συμφωνία της FTC με την Google ξεκαθαρίζει όλα τα ασαφή σημεία της χρήσης των αναγκαίων ευρεσιτεχνιών και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διευθέτηση μιας σειράς παρόμοιων υποθέσεων χωρίς να κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στη δικαιοσύνη».

Σχόλια