Οι ταραχές σε Αίγυπτο και Τυνησία στρέφουν τις υπηρεσίες πληροφοριών στο διαδίκτυο

0

Με την καθημερινότητα στην Αίγυπτο να επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς, υπηρεσίες πληροφοριών αρκετών δυτικών χωρών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να απαιτείται συστηματικότερη παρακολούθηση του όγκου των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο στην περίπτωση της Αιγύπτου όσο και στην περίπτωση της Τυνησίας, οι εξεγέρσεις φαίνεται ότι άρχισαν και συντονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω του Twitter και του Facebook. Αντίστοιχα συμπεράσματα εξήγαγαν οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και μετά την περυσινή φοιτητική εξέγερση στη Βρετανία. Σύμφωνα με δηλώσεις αμερικανού, υψηλόβαθμου στελέχους υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας «στο πλαίσιο κάθε ρευστής κατάστασης, τέτοιου είδους πληροφορίες που διακινούνται μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Σχόλια