Οι τρεις μεγάλοι του Διαδικτύου λαμβάνουν μέτρα για τον χρόνο διατήρησης των όρων αναζήτησης

0

Μέτρα για τον χρόνο διατήρησης δεδομένων που αφορούν τις φράσεις – κλειδιά που πληκτρολογούν οι χρήστες του Διαδικτύου στις μηχανές αναζήτησης, αποφάσισαν να λάβουν οι τρεις μεγάλες εταιρίες του Διαδικτύου. Οι Google, Yahoo και Microsoft, προκειμένου να προλάβουν την παρέμβαση των αμερικάνικων αρχών, λόγω της μεγάλης κινητοποίησης των οργανώσεων καταναλωτών, περιόρισαν σημαντικά την χρονική διάρκεια διατήρησης των προαναφερθέντων δεδομένων. Συγκεκριμένα η Microsoft ανακοίνωσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αναζητήσεις στη μηχανή του MSN θα καθίστανται ανώνυμα μετά από διάστημα 18 μηνών. Η Yahoo στην συνέχεια ανακοίνωσε ότι το ιστορικό των αναζητήσεων ενός χρήστη θα καθίσταται ανώνυμο εντός διαστήματος 13 μηνών, ενώ η Google αποφάσισε να συντμήσει το χρονικό διάστημα ακόμη περισσότερο.;