Οι τρομοκράτες δραστηριοποιούνται μέσω Facebook, σύμφωνα με έρευνα

0

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την χρήση του διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς, το Facebook έχει καταστεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια τρομοκρατών, προκειμένου να εκτελέσουν τα επιδιωκόμενα σχέδιά τους.

Από τη σχετική έρευνα [PDF] που διεξήχθη από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, προκύπτει ότι όλο και περισσότεροι τρομοκράτες χρησιμοποιούν το Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ιστοσελίδες, με σκοπό να προσεγγίσουν πιθανούς υποστηρικτές, να διαδώσουν προπαγανδιστικές πληροφορίες ή ακόμα και να σχεδιάσουν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το διαδίκτυο επιτρέπει στους τρομοκράτες να συγκεντρώσουν παντός τύπου πληροφορίες, οι οποίες συχνά αφορούν προσωπικά δεδομένα χρηστών που οι ίδιοι έχουν δημοσιεύσει και να τις χρησιμοποιούν για παράνομους σκοπούς.

Επιπλέον, οι τρομοκράτες δύνανται να έρθουν σε επαφή μέσω του διαδικτύου εύκολα και ανώνυμα, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη οργάνωση των τρομοκρατικών τους σχεδίων. Δεδομένου ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες και το διαδικτυακό έγκλημα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών προς την καταπολέμησή τους. Ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση προς τα μέλη του να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία, υιοθετώντας κοινές δράσεις πρόληψης της αποκαλούμενης κυβερνοτρομοκρατίας και προωθώντας τη σύμπραξη των εθνικών υπηρεσιών με σκοπό την πάταξη των συγκεκριμένων εγκλημάτων.