Ολλανδία: Όχι στην διακοπή πρόσβασης χρηστών στο ίντερνετ λόγω προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς δικαστική απόφαση

0

Στο νέο νόμο περιγράφονται οι αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, για να μπορεί ο πάροχος (ISP – Internet Service Provider) να διακόπτει την πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο, ενώ παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των χρηστών από τεχνικές «παρακολούθησης» εκ μέρους των παρόχων.

Ειδικότερα, απαγορεύεται στο εξής η τεχνολογία DPI (deep packet inspection), η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της κίνησης αποστολής μηνυμάτων από και προς συσκευές τηλεφώνου. Η ολλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών KPN είχε παραδεχτεί προσφάτως ότι χρησιμοποίησε την τεχνολογία αυτή για να παρακολουθήσει τα εξωτερικά στοιχεία (δηλαδή όχι το περιεχόμενο) της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των πελατών της, προκαλώντας αντιδράσεις εκ μέρους της κοινής γνώμης. Κατ’ εξαίρεση η χρήση της παραπάνω τεχνολογίας θα επιτρέπεται είτε κατόπιν άδειας του καταναλωτή, είτε στο πλαίσιο συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση.

Επιπλέον, στο νέο νόμο προσδιορίζονται περιοριστικά οι έξι περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος νομίμως μπορεί να προβαίνει σε διακοπή της πρόσβασης του χρήστη στο ίντερνετ. Αυτές είναι: α) καταγγελία της σύμβασης με πρωτοβουλία του πελάτη, β) διακοπή της παροχής λόγω μη πληρωμής του τιμήματος εκ μέρους του πελάτη, γ) λήξη της σύμβασης, δ) συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας (τεχνική βλάβη κλπ.), ε) απάτη, και ζ) υποχρέωση διακοπής που γεννιέται από δικαστική απόφαση ή απευθείας εκ του νόμου.

Πρακτικά, το νέο νομοθετικό πακέτο συμπληρώνει ρυθμιστικά την ευρωπαϊκή Οδηγία του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες, βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, τα μέτρα οφείλουν να είναι αναγκαία, κατάλληλα και εν στενή εννοία ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εξάλλου, η περιοριστική απαρίθμηση των λόγων διακοπής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο εντάσσεται στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νέου ολλανδικού νόμου, καθώς τίθεται φρένο στην ασυδοσία των παρόχων (ISPs) να διακόπτουν την πρόσβαση λόγω παράβασης ασαφών συμβατικών όρων. Επιπλέον, οι πάροχοι στο εξής θα μπορούν να διακόπτουν την σύμβαση μόνον αν σε βάρος του καταναλωτή έχει εκδοθεί καταδικαστική δικαστική απόφαση για παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ δεν θα αρκούν οι απλές υπόνοιες ή διαμαρτυρίες εκ μέρους τρίτων ότι ο χρήστης προβαίνει σε τέτοιες παράνομες ενέργειες

Ο Πρόεδρος της ολλανδικής οργάνωσης “Bits of Freedom”, Ot van Daalen, χαρακτήρισε την ψήφιση του νέου νόμου ως σημαντική νίκη, καθώς η οργάνωση είχε ασκήσει μεγάλη προκειμένου να ψηφιστεί. Τόνισε ότι ο νόμος είναι τυπικά ουδέτερος, απομακρύνεται από τα τιμωρητικά-υπερβολικά αυστηρά νομοθετικά πλαίσια που προωθούνται για το θέμα συνήθως και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.