Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

0

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 19η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018 και σε αυτή συμμετείχαν οι:

VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
FORTHNET Α.Ε.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ (Απ. 375/10, ΦΕΚ 314/Β/16-04-2006) η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αυτούσιες τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων που δεν έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και επομένως δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

Απάντηση COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.

Απάντηση FORTHNET Α.Ε.